Temagrupper

Erfaringsudveksling inden for specifikke temaer

For at styrke videndeling og erfaringsudvekslingen blandt medlemmerne etablerer Partnerskabet hvert år temagrupper med fokus på et (produkt-)specifikt emne og i samarbejde med Forum for Bæredygtige Indkøb.

Grupperne skal give Partnerskabets medlemmer mulighed for at dele erfaringer omkring fx kriterier i udbud, nye produkter på markedet, andre indkøbsmetoder (som cirkulær økonomi, innovationsudbud mv.), og samtidig få nye input og viden udefra (eksperter og andre – også gerne internationale – erfaringer). I forhold til valg af tema, vil der være fokus på,  at de understøtter de udbud, som medlemmerne i forvejen sidder med.

 

Gruppe 1, Fødevarer, 2017

Tovholder: Betina Bergman Madsen, KK

Betina er tovholder for gruppen og fokuserer bl.a. på at dele nationale og internationale erfaringer omkring fødevareudbud med gruppens medlemmer.

Læs mere om Temagruppen om Fødevarer her.