Temagruppen om Fødevarer afholder møde den 25. august

Så er sommerferien ved at gå på hæld, og vi vil starte halvåret med at byde velkommen til 2. møde i Temagruppen om Fødevarer.

Mødet afholdes på Bite Copenhagen, fredag den 25. august, kl. 11-14.

Her vil vi bl.a. tilrettelægge en food walk, besøge messens udstillere og blive klogere på den nyeste viden. Den viden vi tilegner os i dialogen med messens udstillere, skal bruges på en efterfølgende workshop, hvor vi vil drøfte, om messens udstillere og lignende producenters innovative ideer kan efterspørges i kommende offentlige udbud. Derudover vil vi bl.a. undersøge, hvordan udbud kan formuleres, så små- og mellemstore innovative virksomheder kan få en mulighed for at byde på det offentliges udbud, og dermed have mulighed for at vinde en kontrakt med det offentlige.

Ønsker du at deltage på mødet, kan du sende en mail til aka@planmiljoe.dkDeadline for tilmelding er den 7. august.

Forum for Bæredygtige Indkøb og Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb’s temagruppe er åben for udbudsjurister og indkøbere, der er ansvarlige for det offentliges fødevareudbud. Med udgangspunkt i den nyeste viden fra ind- og udland, vil fødevaretemagruppen bl.a. kaste lys over, hvordan offentlige udbud på overskuelig vis kan balancere juridiske og økonomiske hensyn, samt EU-regler, og blive skarpere på, hvordan miljøhensyn fortsat kan inkorporeres i offentlige fødevareudbud.

Læs mere om temagruppens arbejde her