POGI starter nye arbejdsgrupper for Transport og Byggeri og anlæg

I september er der opstart af to nye arbejdsgrupper i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb med temaerne Transport og Byggeri og anlæg.

Første møde i arbejdsgrupperne afholdes:

Transport: d. 5. september kl. 10-13

Byggeri og anlæg: d. 11. september kl. 13-16

Begge møder afholdes hos Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

Formålet med arbejdsgrupperne er revidere de eksisterende indkøbsmål samt blive klogere på, hvad der rør sig indenfor netop arbejdsgruppens tema. I arbejdsgrupperne deltager relevante personer fra medlemsorganisationerne samt eksperter på området. Læs mere om arbejdsgrupperne her.

Er du interesseret i at deltage i en af arbejdsgrupperne, kan du henvende dig til sekretariatet på aka@planmiljoe.dk.