Sekretariat for Grønne Indkøb

Der er tilknyttet et eksternt sekretariat til betjening af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. Sekretariatet er samtidig sekretariat for Forum for Bæredygtige Indkøb. Sekretariatet står for planlægning og gennemførelse af blandt andet møder, arrangementer og hjemmeside.

Sekretariatet fungerer både på det faglige og det administrative område, herunder forberede, gennemføre, dokumentere og følge op på styregruppemøder og yde faglig bistand i øvrigt til Partnerskabets arbejde.

Sekretariatet har løbende kontakt med Miljøstyrelsen i betjeningen af styregruppen og medlemmerne. Miljøstyrelsen finansierer Sekretariatet for Grønne Indkøb.

Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte Sekretariatet med forslag til nyheder til hjemmesiden eller for mere information om Partnerskabet og hvordan du kan blive medlem.

Sekretariatet for Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb kan kontaktes her:

Sekretariat for Grønne Indkøb

Rasmus Nielsen
Sekretariatsleder

c/o NIRAS
Sortemosevej 19
DK-3450 Allerød
Telefon: 60 39 44 89
E-mail: ran@niras.dk

http://www.niras.dk