Samarbejde med Forum for Bæredygtige Indkøb

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb og Forum for Bæredygtige Indkøb for at fremme grønne indkøb og udnytte mulige synergier mellem Partnerskabet og Forummet.

Samarbejdsaftalen indebærer bl.a., at Partnerskabet og Forum:

  • Samarbejder om eksisterende og fremtidige temagrupper for emneområder af fælles interesse. Det forventes at udgøre minimum en temagruppe årligt
  • Udveksler erfaring og viden for at opnå synergi om udvikling af værktøjer og metode
  • Arrangerer fælles gå hjem-møder
  • Gensidig og fælles kommunikation om hinandens arbejder, herunder i nyhedsbreve

Samarbejdsaftale mellem Partnerskabet og Forum