Samarbejde med Forum for Bæredygtige Indkøb og SKI

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb og Forum for Bæredygtige Indkøb for at fremme grønne indkøb og udnytte mulige synergier mellem Partnerskabet og Forummet.

Samarbejdsaftalen indebærer bl.a., at Partnerskabet og Forum:

  • Samarbejder om eksisterende og fremtidige temagrupper for emneområder af fælles interesse. Det forventes at udgøre minimum en temagruppe årligt
  • Udveksler erfaring og viden for at opnå synergi om udvikling af værktøjer og metode
  • Arrangerer fælles gå hjem-møder
  • Gensidig og fælles kommunikation om hinandens arbejder, herunder i nyhedsbreve

Samarbejdsaftale mellem Partnerskabet og Forum

 

Desuden har Partnerskabet indgået en samarbejdsaftale med SKI om fremme af grønne indkøb.

Samarbejdsaftale skal sikre, at det i videst muligt omfang er muligt for medlemmerne i Partnerskabet at nå de grønne indkøbsmål, når de køber ind via SKI’s aftaler og på den måde gøre det lettere at købe grønt.

Derfor findes der et udvalg af produkter på en lang række af SKI´s rammeaftaler, som overholder kravene i Partnerskabet. Det gælder eksempelvis inden for områderne IT, rengøring og papir.

Du kan se samarbejdsaftalen mellem POGI og SKI her:

Download (PDF, Unknown)