Organisering i Partnerskabet

Organisering
Partnerskabet er organiseret med en styregruppe, hvor indkøbs- og miljøchefer fra de deltagende myndigheder er repræsenteret. Derudover er der en række arbejdsgrupper, som er fora for erfaringsudveksling og udvikling af mål. Endelig formes Partnerskabet af et ambassadørniveau med den politiske ledelse – miljøministeren og borgmestre, som bl.a. har til ansvar at lancere nye mål.

 

Formandskab

Partnerskabets medlemsskare er i de sidste år steget markant. Det styrker erfaringsudvekslingen og giver flere grønne indkøb og øger behovet for en effektiv beslutningsstruktur. Derfor har styregruppen vedtaget en prøveperiode af et års varighed, hvor Partnerskabet kan afprøve og udvikle en model for et formandskab.

Indkøbschef Adam Hey fra Frederiksberg Kommune og indkøbschef Anette Juhl Winter fra Aarhus Kommune er udpeget som formandskab for den etårige prøveperiode.

Det nye formandskab skal styrke Partnerskabets synlighed og position udadtil og hjælpe til lettere arbejdsgange ved strategiske beslutninger eller opgaver, der kræver handling her og nu.

Formandskabet vil gå på skift mellem de deltagende organisationer. Alle medlemmer vil således på skift kunne indgå i formandskabet og have mulighed for at tage beslutninger, der vedrører Partnerskabets virke.

 

Sekretariat
Partnerskabet har et sekretariat, som fungerer som tovholder for arbejdet i partnerskabet, og som giver faglig bistand til udvikling af nye mål. Sekretariatet ligger hos NIRAS, der bistår Miljøstyrelsen i det daglige arbejde og koordinering af Partnerskabet.

 

Nye medlemmer?
Alle er velkomne i Partnerskabet – jo flere der stiller de samme grønne indkøbskrav, jo større indflydelse har Partnerskabet overfor leverandører og producenter.

Hvis du er interesseret i at høre mere om det at være medlem, er du velkommen til at kontakte Partnerskabets Sekretariat. Se kontaktinformation her.