Organisering i Partnerskabet

Organisering
Partnerskabet er organiseret med en styregruppe, hvor indkøbs- og miljøchefer fra de deltagende myndigheder er repræsenteret. Derudover er der en række arbejdsgrupper, som er fora for erfaringsudveksling og udvikling af mål. Endelig formes Partnerskabet af et ambassadørniveau med den politiske ledelse – miljøministeren og borgmestre, som bl.a. har til ansvar at lancere nye mål.

Sekretariat
Partnerskabet har et sekretariat, som fungerer som tovholder for arbejdet i partnerskabet, og som giver faglig bistand til udvikling af nye mål. Dette arbejde deler PlanMiljø Aps og Miljøstyrelsen mellem sig.

Nye medlemmer?
Alle er velkomne i Partnerskabet – jo flere der stiller de samme grønne indkøbskrav, jo større indflydelse har Partnerskabet overfor leverandører og producenter.

Hvis du er interesseret i at høre mere om det at være medlem, er du velkommen til at kontakte Partnerskabets Sekretariat. Se kontaktinformation her.