Leverandører

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb foretager ingen fælles udbud, og der er ingen fælles kontakt til leverandører.

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb repræsenterer tilsammen en stor indkøbsmuskel, og Partnerskabet håber, at så mange leverandørerer som muligt er interesserede i at levere produkter og ydelser, der lever op til Partnerskabets indkøbsmål.

“Partnerskabet er med til at sætte den miljømæssige kurs over for en række brancher, hvilket på sigt sikrer flere miljømærkede produkter og miljøcertificerede ydelser på markedet.” Borgmester i Odense Kommune, Anker Boye

Miljø som vigtig konkurrenceparameter
Kinnarps er blevet udvalgt som leverandør til det offentlige – blandt andet på grund af høje miljøstandarder.
Virksomheden har mærket en stigende interesse for sine bæredygtige kontorløsninger. “Det er en vigtig del af vores konkurrencedygtighed, at vi fokuserer på miljø”, fortæller salgs- og vice adm. direktør Søren Stryhn. Virksomheden har både EMAS og ISO 14001, og det betyder i praksis, at der udelukkende anvendes miljømærket træ og vandbaseret lak, og at der fx også er tænkt på emballagen – her bruges genbrugstæpper i stedet for store papæsker.

Kinnarps er blevet valgt til leverandør af kontormøbler og inventar til statens rammeaftale om kontormøbler. Salgsdirektør Søren Stryhn tillægger det stor betydning for denne aftale, at Kinnarps har kunnet dokumentere sin mangeåringe omfattende miljøpolitik, hvor der tages hensyn til hele produktets livscyklus.

Teksten er et uddrag fra pjecen “Bæredygtigt forbrug og produktion – Danske virksomheders erfaringer” udgivet af Miljøministeriet og DI i 2009.
Download pjecen her >