Konkrete indkøbsmål og erfaringsudveksling

Fælles forpligtende indkøbsmål
I Partnerskabet arbejder vi konstruktivt og åbent med at udvikle grønne omkostningseffektive indkøbsmål, der har en effekt på miljøet globalt såvel som lokalt.

Indkøbsmålene hjælper til at identificere relevante miljøkrav og -processer, og virker dermed som en genvej for offentlige institutioner, der gerne vil stille miljøkrav i deres indkøb og arbejde aktivt for en grøn omstilling. Målene er fælles forpligtende indkøbsmål.

Du kan læse mere om Partnerskabets indkøbsmål her

Temagrupper
Partnerskabet udgør et vigtigt forum for videns- og erfaringsdeling på indkøbsområdet på tværs af kommunale og regionale grænser. Formålet er blandt andet at effektivisere arbejdet med grønne indkøb ved at lære af hinanden og sammen finde frem til de gode løsninger. For at sætte fokus på erfaringsudveksling etableres der hvert år bl.a. temagrupper med fokus på et (produkt-) specifikt emne. I 2017 blev en temagruppe om fødevareudbud etableret. Temagruppen vil fortsætte så længe, der er ønske om dette fra gruppens medlemmer.

Du kan læse mere om Temagruppen om Fødevarer her