Konkrete indkøbsmål og erfaringsudveksling

Fælles forpligtende indkøbsmål
I Partnerskabet arbejder vi konstruktivt og åbent med at udvikle grønne omkostningseffektive indkøbsmål, der har en effekt på miljøet globalt såvel som lokalt.

Indkøbsmålene hjælper til at identificere relevante miljøkrav og -processer, og virker dermed som en genvej for offentlige institutioner, der gerne vil stille miljøkrav i deres indkøb og arbejde aktivt for en grøn omstilling. Målene er fælles forpligtende indkøbsmål.

Du kan læse mere om Partnerskabets indkøbsmål her

Erfaringsudveksling
Partnerskabet udgør et vigtigt forum for videns- og erfaringsdeling på indkøbsområdet på tværs af kommunale og regionale grænser. Formålet er blandt andet at effektivisere arbejdet med grønne indkøb ved at lære af hinanden og sammen finde frem til de gode løsninger. For at sætte fokus på erfaringsudveksling er der etableret en arbejdsgruppe for implementering, som startede i februar 2015 og som kører både i 2016 og 2017.

Du kan læse mere om gruppen her