Hvis du vil vide mere om grønne indkøb

Kontakt Sekretariat for Grønne Indkøb
Sekretariatsleder: Rasmus Nielsen, tlf. 60 39 44 89, e.mail: ran@niras.dk

Du kan læse mere om Partnerskabets formål og virke i POGIs håndbog, som kan findes her.

For Værktøjer og viden om grønne indkøb, se
www.ansvarligeindkob.dk og https://cirkvirk.dk/

Den ansvarlige indkøber
Webportal som samler inspiration til krav om samfundsansvar i offentlige indkøb, herunder miljøkrav i flere produkttyper: http://csr-indkob.dk/

Miljøstyrelsens generelle arbejde
med at fremme grønne indkøb, se https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groenne-offentlige-myndigheder/groenne-indkoeb/