Hvis du vil vide mere om grønne indkøb

Kontakt Sekretariat for Grønne Indkøb
Kontaktperson: Ann Lea Egebæk, tlf. 46762406, e.mail: ale@planmiljoe.dk

Du kan læse mere om Partnerskabets formål og virke i POGIs håndbog, som kan findes her.

For Værktøjer og viden om grønne indkøb, se
www.ansvarligeindkob.dk og www.green21.dk

Den ansvarlige indkøber
Webportal som samler inspiration til krav om samfundsansvar i offentlige indkøb, herunder miljøkrav i flere produkttyper: http://csr-indkob.dk/

Miljøstyrelsens generelle arbejde
med at fremme grønne indkøb, se www.mst.dk