Målopfølgning

Sekretariatet udarbejder årligt en målopfølgningsrapport, der sætter konkrete tal på det forgangne år i Partnerskabet. Hensigten med rapporten er at skabe overblik over styrker og svagheder ved de forskellige indkøbsmål, og give indblik i de generelle udfordringer medlemmerne oplever i forhold til at implementere de forskellige kriteriesæt. På baggrund af resultatoversigten identificeres en række problemområder, som Sekretariatet vil sætte fokus på og tage hånd om i planlægningen af fremtidige initiativer i Partnerskabet.

Afrapporteringen vil som udgangspunkt indebære et estimat for POGI’s samlede indkøbsvolumen, samt en gennemgang af hvert indkøbsmål med kvantitative opgørelser over medlemmernes anvendelse af POGI-kriterier ved gennemførte udbud. For at kunne udarbejde rapporten er det medlemmernes opgave at besvare et spørgeskema omkring deres indkøb i det forgangne år. Det vil sige, at resultaterne er baserede på medlemmernes egne tal. Formålet med målopfølgningen er ikke at kontrollere, hvorvidt de enkelte medlemsorganisationer lever op til deres POGI-forpligtelser.  Tværtimod skal målopfølgningen forstås som et værktøj til at udvide den samlede indsigt i og viden om problemområder, så Sekretariatet kan opnå optimale betingelser for at understøtte implementeringen af Partnerskabets indkøbsmål.

Resultaterne fra målopfølgningen vil primært benyttes i intern kommunikation – bl.a. i forbindelse med årsevaluering og planlægning af konkrete initiativer, der kan hjælpe medlemmer med at få implementeret POGI-kriterierne i udbud.