Papir og tryksager

I Partnerskabet har vi sat mål for papir og tryksager.

Papir

Alt indkøbt papir til print og kopiering er 100 % genbrugspapir og/eller opfylder kriterierne for miljømærket Svanen eller Blomsten til papirprodukter.

www.ecolabel.dk

Tryksager

Al nyindkøb af tryksager, der indkøbes udført i ark off-set, skal opfylde kravene i Svanens eller Blomstens til en hver tid gældende kriteriedokument for tryksager – dog kun de dele af kriteriedokumentet, der relaterer sig til selve tryksagen. Se partnerskabets baggrundsdokument for tryksager for yderligere information.

Se indkøbsmålet her: 

Download (PDF, Unknown)