Byggeri og anlæg

I Partnerskabet har vi lavet mål for bygge- og anlæg, der blandt andet stiller krav til nybyggeri af bygninger og renovering af eksisterende byggeri.

Nybyggeri af bygninger
I perioden 2012 til 2016 skal mindst 25 % af nybyggeri (arealmæssigt) opført i perioden som minimum være mindst en lavenergiklasse bedre end det til en hver tid gældende Bygningsreglements standard krav.

Alle kommuner arbejder for at opnå 100 % frem til 2018 eller hurtigst muligt. Byggeriet skal vurderes ud fra en helhedsbetragtning.

Renovering af eksisterende byggeri
Det skal bestræbes at opnå en reduktion i energiforbrug og miljøbelastning ved renovering af byggeri.

Du kan se alle indkøbsmål for bygge- og anlæg her: 

Download (DOC, Unknown)

Bæredygtigt træ

Partnerskabets indkøbsmål for træ retter sig mod indkøb af træ i trælasthandler, samt træ til legepladser eller træredskaber. Se POGIs indkøbsmål for bæredygtigt træ her: …

Læs mere >

Børneartikler

Legetøj: Alt legetøj, som indkøbes til aldersgruppen 0-6 år, skal være uden phthalater, bromerede flammehæmmere, sundhedsskadelige tungmetaller, organiske opløsningsmidler, kræftfremkaldende azofarvestoffer, formaldehyd og parfume- og duftstoffer….

Læs mere >