Bæredygtigt træ

Partnerskabets indkøbsmål for træ retter sig mod indkøb af træ i trælasthandler, samt træ til legepladser eller træredskaber.

Se POGIs indkøbsmål for bæredygtigt træ her: 

Download (DOCX, Unknown)

Læs Miljøministeriets vejledning her >

Nogle af målene for bæredygtigt træ kan desuden opnåes gennem SKI rammeaftaler.
Se mere på SKI’s hjemmeside her >

Børneartikler

Legetøj: Alt legetøj, som indkøbes til aldersgruppen 0-6 år, skal være uden phthalater, bromerede flammehæmmere, sundhedsskadelige tungmetaller, organiske opløsningsmidler, kræftfremkaldende azofarvestoffer, formaldehyd og parfume- og duftstoffer….

Læs mere >

IT

I Partnerskabet har vi sat mål for IT, hvor det primære fokus er på computere og skærme. Computere og skærme Alle indkøbte computere og skærme…

Læs mere >