Bæredygtigt træ

large_5869878464

Partnerskabets indkøbsmål for træ retter sig mod indkøb af træ i trælasthandler, samt træ til legepladser eller træredskaber. I øjeblikket arbejder Partnerskabet på at opdatere og udvidde målene, men herunder kan du se hvilke mål der gælder i øjeblikket.

Trælast
Alt tømmer/trævarer indkøbt via trælasthandel skal  være dokumenterbart lovligt og bæredygtigt produceret, jf. Miljøministeriets vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ.

Legepladser
Alt træ i nyindkøbte legepladser/legeredskaber til udendørs brug skal være dokumenterbart lovligt og bæredygtigt produceret, jf. Miljøministeriets vejledning om køb af lovligt og bæredygtigt træ.

Læs Miljøministeriets vejledning her >

Nogle af målene for bæredygtigt træ kan desuden opnåes gennem SKI rammeaftaler.
Se mere på SKI’s hjemmeside her >

lego-286232_1920

Børneartikler

Legetøj: Alt legetøj, som indkøbes til aldersgruppen 0-6 år, skal være uden phthalater, bromerede flammehæmmere, sundhedsskadelige tungmetaller, organiske opløsningsmidler, kræftfremkaldende azofarvestoffer, formaldehyd og parfume- og duftstoffer….

Læs mere >
origin_3785061270

IT

I Partnerskabet har vi sat mål for IT, hvor det primære fokus er på computere og skærme. Computere og skærme Alle indkøbte computere og skærme…

Læs mere >