Indkøbsmål

Fælles grønne krav

Partnerskabet for offentlige grønne indkøb er baseret på fælles forpligtende grønne indkøbsmål. Partnerskabet stræber imod både at forny gamle mål og formulere nye indkøbsmål årligt. De er et værktøj til at stille miljøkrav til indkøb, og dermed påvirke markedet og sikre positiv effekt på det globale og lokale miljø.

Partnerskabet har i dag indkøbsmål inden for:

Ved etablering af nye mål, skal betragtninger om energiforhold indgå, f.eks. gennem livscyklusanalyser, vurdering af totalomkostninger og/eller energiforbrug i drift.


Partnerskabsmedlemmerne forpligter sig til:

  • At følge de fælles konkrete indkøbsmål
  • At have en offentligt tilgængelig indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med indkøb