Reduktion af servere i Herning kommune

Herning kommune sparer årligt 720.000 kr. ved at have centraliseret servere og moderniseret køleanlæg.

It-centeret i Herning Kommune sparer 360.000 kWh årligt eller 615.000 kroner ved at have reduceret 200 servere til seks med virtualiseringssoftware. De har også planlagt en modernisering af køleanlægget, og her har kommunen beregnet en besparelse på yderligere 105.000 kr. årligt på energiforbruget.

Deres mål med virtualiseringen var først og fremmest at spare penge på el og køling, men også at spare noget af al den plads, som 200 servere optager.

Derudover oplever de, at IT-effektiviteten er blevet bedre, og udgifterne til drift og nyanskaffelser er blevet mindre. Håndteringen af de store mængder data er blevet langt mere sikker og pålidelig, og de er sluppet for en masse besvær med køling af serverrum.

Find Center for Energibesparelsers vejledning til indkøb af serverudstyr her: Vejledning til indkøb af serverudstyr

Kilde: Center for Energibesparelser.