Arbejdsgrupper

Sådan opdaterer og udformer arbejdsgrupperne indkøbsmål

Partnerskabet etablerer løbende arbejdsgrupper med fokus på Partnerskabets indkøbsmål, og med deltagelse af relevante personer fra medlemmernes organisationer (både miljø- og indkøbsfaglige medarbejdere).

Formålet med arbejdsgrupperne er enten at opdatere gamle indkøbsmål eller udforme helt nye indkøbsmål til brug for Partnerskabets medlemmer. Desuden er målet at give medlemmerne ny viden omkring, hvad der rører sig inden for feltet i form af fx nye ideer, tiltag og regulativer i ind- og udland, samt erfaring med, hvordan andre af Partnerskabets medlemmer arbejder med området.

Nedenstående er et eksempel på processen for en arbejdsgruppe.

 

 1. arbejdsgruppemøde

Her:

 • Udpeges en arbejdsgruppeformand, som skal fungere som mødeleder på fremtidige møder og indkalde til møder.
 • Fastlægges succeskriterier for gruppens arbejde.
 • Fastlægges fremtidigt mødebehov og tidsplan for arbejdet.
 • Holdes oplæg fra relevant ekspert inden for arbejdsgruppens område.
 • udpeges yderligere relevante eksperter, der kan deltage i arbejdsgruppen.
 • Aftales eventuelle hjemmearbejde inden næste møde

 

 1. arbejdsgruppemøde

Her:

 • Kortlægges det eksisterende grundlag hos medlemmerne samt sammenlignelige mål i omverdenen.
 • Præsenteres sammenlignelige indkøbsmål fra andre organisationer, lignende fra indkøbsområder eller viden om mærkningsordninger m.m.
 • Materiale om lignende mål på arbejdsgruppens område udarbejdes af sekretariatet.
 • Udarbejdes forslag til realistiske mål for arbejdsgruppen.
 • Aftales eventuelt hjemmearbejde inden næste møde

 

 1. arbejdsgruppemøde (kan evt. laves til et heldagsmøde med praktisk arbejde)

Her:

 • Udarbejdes forslag til indkøbsmål, som kan præsenteres på det førstkommende styregruppemøde.
 • Mødet vil være et arbejdsmøde, hvor en tekst formuleres på baggrund af de to foregående møder.
 • Der udformes desuden en følgetekst til indkøbsmålet, f.eks. med et baggrundsafsnit om relevansen af indkøbsmålet og de miljømæssige og økonomiske e ekter af målet, samt gode eksempler på tekst til konkrete udbud og cases til inspiration.

 

 1. arbejdsgruppemøde (hvis der er behov)
 • Her arbejdes videre med tekst/ indkøbsmål.
 • Der afrundes og evalueres på arbejdsgruppens arbejde.

 

Efter arbejdsgruppen har udformet eller opdateret et indkøbsmål vil der ske følgende:

 1. Styregruppen behandler indkøbsmålet i egen organisation
 2. Arbejdsgruppen retter indkøbsmålet til ift. eventuelle kommentarer fra Partnerskabets medlemmer
 3. Styregruppe medlemmer faciliterer politisk behandling i egen organisation.
 4. Indkøbsmålet godkendes endeligt i styregruppen
 5. Ambassadører lancerer indkøbsmålet oficielt
 6. Efter vedtagelse af indkøbsmålet er det nu op til medlemmerne at implementere målet i egen organisation.