Arbejdsgruppemøder i uge 7 og 9

I februar 2018 afholdes to arbejdsgruppemøder i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb. Temaerne er Byggeri og Transport og møderne afholdes hhv. d. 14. februar fra 13-16 i Odense Rådhus og d. 28. februar fra 10-15 i Frederiksberg Rådhus.

Arbejdsgruppemødet om byggeri samler op på foregående møde d. 11. september 2017 med efterfølgende oplæg om EU’s Green Public Procurement (GPP) kriterier for byggeri, svanemærkning af bygninger og totaløkonomi i byggeri. Derudover vil der være rundbordsdiskussioner om med udgangspunkter i oplæggene.

Arbejdsgruppemødet om transport samler ligeledes op på sidste møde d. 1. december 2017. Fokusområderne for dette møde vil være egen flåde, varetransport og ad hoc-kørsel.