Målopfølgning

Løbende målopfølgning

Partnerskabet medlemmer udfylder hvert år en målopfølgningsundersøgelse for alle Partnerskabets indkøbsmål. Undersøgelsen har til formål at påvise, hvordan indkøbsmålenes kriterier, anbefalinger og procesmål anvendes ved indkøb/udbud i medlemsorganisationerne.

Målopfølgningen besvares løbende, når det passer ind i medlemmernes respektive årshjul. Det betyder, at medlemmerne kan udfylde spørgeskemaet i forlængelse af et udbud, mens det stadig er friskt i hukommelsen.

på baggrund af målopfølgningen udarbejdes årligt en målopfølgningsrapport, der sætter konkrete tal på det forgangne år i Partnerskabet. Hensigten med rapporten er at skabe overblik over styrker og svagheder ved de forskellige indkøbsmål, og give indblik i de generelle udfordringer medlemmerne oplever i forhold til at implementere de forskellige kriteriesæt. På baggrund af resultatoversigten identificeres en række problemområder, som Sekretariatet vil sætte fokus på og tage hånd om i planlægningen af fremtidige initiativer i Partnerskabet.

Afrapporteringen vil som udgangspunkt indebære et estimat for POGI’s samlede indkøbsvolumen, samt en gennemgang af hvert indkøbsmål med kvantitative opgørelser over medlemmernes anvendelse af POGI-kriterier ved gennemførte udbud. For at kunne udarbejde rapporten er det medlemmernes opgave at besvare et spørgeskema omkring deres indkøb i det forgangne år. Det vil sige, at resultaterne er baserede på medlemmernes egne tal. Formålet med målopfølgningen er ikke at kontrollere, hvorvidt de enkelte medlemsorganisationer lever op til deres POGI-forpligtelser.  Tværtimod skal målopfølgningen forstås som et værktøj til at udvide den samlede indsigt i og viden om problemområder, så Sekretariatet kan opnå optimale betingelser for at understøtte implementeringen af Partnerskabets indkøbsmål.

Resultaterne fra målopfølgningen vil primært benyttes i intern kommunikation – bl.a. i forbindelse med årsevaluering og planlægning af konkrete initiativer, der kan hjælpe medlemmer med at få implementeret POGI-kriterierne i udbud.

Partnerskabets indkøbsmål kan findes her.

 

Medlemscases

Desuden består målopfølgningen af en række cases fra medlemmerne. Hvert år bliver fire medlemmer således bedt om at indsende information om et spændende udbud med POGI-krav, som herefter bliver udformet til en artikel.

Casene lægges på Partnerskabets hjemmeside og udkommer i POGIs interne nyhedsbrev til orientering og til brug for POGIs medlemmer og andre interesserede. Casene vil desuden udkomme i Forum for Bæredygtige Indkøbs nyhedsbrev i løbet af året.

Partnerskabets medlemscases bruges til at give en forståelse af, hvilke effekter POGIs Indkøbsmål giver i medlemsorganisationerne – for bl.a. miljø og pengepung.

Medlemmerne vælger selv hvilken produktgruppe og udbud, som de vil fokusere på i deres beskrivelse. Det eneste krav er, at det er et udbud, der indeholder POGI-krav.