Implementering af indkøbsmål for nye medlemmer

Nye medlemmer i Partnerskabet har en overgangsperiode, hvor de får mulighed for at implementere og leve op til de fastsatte indkøbsmål, da det som nyt medlem ikke er realistisk, at kunne efterleve Partnerskabets mål med det samme.

Målene i Partnerskabet er både konkrete produktmål og mere procesorienterede mål. De til enhver tid gældende indkøbsmål fremgår af Partnerskabets hjemmeside.

Derfor skal nye medlemmer af Partnerskabet udarbejde en plan for, hvornår POGI mål forventes opnået af medlemmet. Skemaet skal udfyldes umiddelbart efter politisk godkendelse hos medlemmet, og godkendes af Miljøstyrelsen.

I skemaet skal det markeres, hvilke mål det nye medlem allerede lever op til. For de mål, som medlemmerne endnu ikke lever op til gælder følgende:

  • Udgangspunktet er, at de implementeres ved næste udbudsrunde på målområdet. Det skal i implementeringsskemaet beskrives, hvornår dette vil finde sted.
  • For de procesorienterede indkøbsmål gælder det, at nye medlemmer får en overgangsperiode på op til 18 måneder til implementering.
  • For de Partnerskabsmål, hvor der er mere end 18 måneder indlagt til implementering for alle, følger nye medlemmer også denne frist.